top of page

Bezpośredni rejestr akcji od Interactive Brokers (IBKR)

Zaktualizowano: 7 cze

Tłumaczenie nie zostało sprawdzone przez native speakera. W przypadku znalezienia błędów gramatycznych lub ortograficznych prosimy o kontakt pod adresem hi@drsgme.org.


Interactive Brokers pobiera opłatę w wysokości 5 USD za każdy transfer DRS. Oznacza to, że za każdym razem, gdy chcesz bezpośrednio zarejestrować akcje określonej spółki (bez względu na ich liczbę), pobierana jest opłata w wysokości 5 USD. Przed dokonaniem przelewu należy upewnić się, że na rachunku znajduje się kwota 5 USD.


ZASTRZEŻENIE: Jeśli wpłacisz pieniądze do IBKR za pomocą "Bezpośredniego przelewu ACH", IBKR może przechowywać zakupione akcje do 44 dni, zanim będziesz mógł je bezpośrednio zarejestrować. W przypadku przelewu bankowego pobierana jest niewielka opłata, ale akcje można zarejestrować bezpośrednio 3 dni po zakupie.


Uwaga: jeśli posiadasz akcje GS2C, możesz przekonwertować je na GME i przenieść do IBKR w tym samym czasie, korzystając z tego przewodnika.

Jak uzyskać 5 USD:

Kiedy pieniądze dotrą do IBKR, będą w lokalnej walucie. Aby przeliczyć je na dolary amerykańskie, należy:

 • Kliknij "Handel" na pasku menu i wybierz "Przelicz walutę".

 • Wyskakujące okienko zapyta, jaką walutę chcesz przewalutować (walutę lokalną) i na jaką walutę chcesz przewalutować (USD).

 • Po wypełnieniu pól kliknij "Prześlij", a pieniądze zostaną natychmiast przewalutowane.

 • Teraz musisz poczekać 3 dni na rozliczenie USD, zanim będziesz mógł dokonać przelewu. Możesz natychmiast kupić więcej akcji za USD, ale w przypadku przelewów musisz poczekać na rozliczenie gotówki.

 • Opcjonalnie: Możesz wybrać, czy chcesz, aby Twoje udziały zostały przeniesione jako „First In, First Out” (najstarsze udziały są przenoszone jako pierwsze) lub „Last In First Out” (najnowsze udziały są przenoszone jako pierwsze).

 • Aby to zrobić:

  • Kliknij "Wyniki i raporty" w górnym menu i wybierz "Dokumenty podatkowe".

  • Pod "Optymalizatorem podatkowym" znajduje się rozwijana lista "Metoda dopasowania konta".

  • Domyślnie wybrana jest opcja First In, First Out (najstarsze udziały są transferowane jako pierwsze), ale można przełączyć się na Last in, First Out (najnowsze udziały są transferowane jako pierwsze).

  • Istnieje kilka innych opcji, ale są to dwie główne, którymi należy się zająć.

Jeśli przeniosłeś akcje do IBKR, sprawdź swoją podstawę kosztową:

 • Często akcje przeniesione do IBKR nie mają podstawy kosztowej. Warto dokładnie sprawdzić, czy podstawa kosztowa jest prawidłowo zarejestrowana przed rozpoczęciem transferu z IBKR. (Uwaga: IBKR ma kolumnę o nazwie podstawa kosztowa na stronie portfela. Jeśli przeniosłeś swoje akcje do IBKR, zignoruj tę podstawę kosztową, ponieważ nie jest to rzeczywista podstawa kosztowa twoich akcji).

 • Podstawę kosztową można znaleźć, sprawdzając wyciągi z konta, wyciągi z działalności lub noty kontraktowe od brokera, u którego zakupiono akcje.

 • Aby zaktualizować podstawę kosztową w IBKR, kliknij "Wyniki i raporty" w górnym menu i wybierz "Dokumenty podatkowe".

 • W dolnej części strony znajduje się sekcja "Podstawa kosztów".

 • Kliknij ikonę koła zębatego obok "Transfer pozycji".

 • Na następnej stronie wybierz transfer z rozwijanego menu (oznaczonego datą transferu).

 • Pojawi się tabela z liczbą przeniesionych akcji.

 • Aby ją wypełnić, należy kliknąć przycisk "Dodaj partię".

 • Tutaj możesz podzielić partię akcji na partie, w których je zamówiłeś. (Na przykład, 10 akcji mogło zostać zakupionych w 2 partiach po 5).

 • Jeśli nie masz pewności, które akcje zostały przeniesione, wszystkie transfery akcji są domyślnie oznaczone jako First In, First Out. Oznacza to, że najstarsze akcje są przenoszone jako pierwsze.

 • Aby wypełnić każdy lot, należy podać liczbę zakupionych akcji, datę zakupu tych akcji oraz całkowity koszt tych akcji (należy pamiętać o usunięciu wszelkich uiszczonych opłat transakcyjnych).

 • Po dodaniu wystarczającej liczby lotów, aby uzupełnić całkowitą liczbę akcji, możesz kliknąć "Kontynuuj", aby przesłać podstawę kosztów.

 • Należy pamiętać, że nawet na tym etapie Computershare może nie otrzymać podstawy kosztów. Najlepiej jest zachować dokumentację pokazującą podstawę kosztową. Usprawni to pracę, gdy nadejdzie czas rozliczenia podatkowego.

Jak przenieść:

Po rozliczeniu akcji i 5 USD w IBKR:

 • Zaloguj się i kliknij "Transfer & Pay" w górnym menu i wybierz "Transfer Positions".

 • Na następnej stronie wybierz "Wychodzące".

 • Na następnej stronie wybierz "Stany Zjednoczone" z rozwijanego menu.

 • Na następnej stronie wybierz opcję "Deliver Shares to the Issuer's Transfer Agent/Registrar".

 • IBKR usprawnił teraz następną część. Nie powinieneś być zmuszony do wprowadzania danych Agenta Transferowego, ponieważ istnieje tylko jeden Agent Transferowy dla GameStop i jest nim Computershare.

 • Zostanie wyświetlona nazwa, na którą akcje zostaną bezpośrednio zarejestrowane (taka sama jak nazwa konta IBKR). To, wraz z adresem, jest jedyną informacją potrzebną do skonfigurowania konta w Computershare. Resztę podajesz po jego otwarciu.

 • Numer identyfikacji podatkowej możesz pozostawić bez zmian (podasz go Computershare później).

 • Wybierz akcje, które chcesz przenieść (GameStop) i ile akcji chcesz przenieść.

 • Kliknij "Kontynuuj".

 • Na następnej stronie zobaczysz podsumowanie transferu, a IBKR poprosi Cię o podpisanie się imieniem i nazwiskiem (po prostu wpisz swoje imię i nazwisko, aby pasowało do tego, co jest wyświetlane na ekranie).

 • Następnie zostaniesz poproszony o ponowne podanie danych logowania w celu autoryzacji. Jeśli masz aktywowane 2FA, będziesz musiał również dokonać autoryzacji za jego pośrednictwem.

 • Po wykonaniu tych czynności i kliknięciu przycisku "Prześlij" IBKR sprawdzi Twoją prośbę o przelew. Zajmuje to około jednego dnia.

Po przesłaniu żądania przelewu:

 • IBKR nie skontaktuje się z Tobą, gdy status Twojego przelewu zostanie zaktualizowany, nawet jeśli się nie powiedzie.

 • Aby sprawdzić swój przelew, możesz się zalogować, kliknąć "Transfer & Pay" w górnym menu i wybrać "Transaction Status & History".

Jeśli nie posiadasz istniejącego konta Computershare:

Twój broker i Computershare zajmą się transferem i otworzą dla Ciebie konto Computershare. Zajmie to kolejne 2-3 dni robocze.


Jeśli posiadasz istniejące konto Computershare:

Twój broker dokona transferu akcji DRS na podstawie Twojego imienia i nazwiska oraz adresu. W rezultacie może zostać utworzone drugie konto. Może to wynikać z kilku powodów, takich jak środkowy inicjał istniejący na jednym koncie, ale nie na drugim. Jeśli imię i nazwisko oraz adres zgadzają się dokładnie, przelew zostanie przetworzony w normalnym czasie. Jeśli nie, zajmie to kolejne 2-4 tygodnie, zanim konto zostanie utworzone, a wyciąg z konta DRS zostanie wysłany.


Twój broker może poprosić Cię o podanie numeru rachunku Computershare. Ze względów bezpieczeństwa nie zalecamy podawania tych informacji brokerowi. W przypadku kont Computershare numer konta jest "kluczem", który pozwala brokerom autoryzować transfer akcji z DRS i z powrotem do brokera.

Po tym, jak akcje opuszczą brokera:

 • Teraz należy poczekać na pierwszy list od Computershare.

 • List ten jest wyciągiem z konta DRS.

 • Zajmie to kolejne 2-6 tygodni po tym, jak akcje opuszczą brokera.

 • Jeśli nie chcesz czekać około 4 tygodni, masz kilka opcji:

  • Jeśli przekazano mniej niż 10 akcji, Computershare może podać numer konta przez telefon. Pomijając konieczność wysłania pierwszego listu.

  • Możesz przyspieszyć wysłanie listu za 45 USD, podając szczegóły płatności do Computershare przez telefon. List zostanie dostarczony w ciągu tygodnia.

 • Numer kontaktowy GME firmy Computershare spoza USA to +800-3823-3823. Jest to bezpłatny numer, pod który można dzwonić wyłącznie z telefonów stacjonarnych w następujących krajach: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Hongkong, Węgry, Islandia, Irlandia, Izrael, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Polska, Hiszpania, Szwecja, Tajlandia i Wielka Brytania.

  • Uwaga: numer ten jest dostępny wyłącznie w godzinach od 08:00 do 14:00 (GMT). W przeciwnym razie zostaniesz przekierowany do centrali Computershare w USA bez powiadomienia.

 • W przeciwnym razie bezpłatny numer w USA to: +1 800-522-6645, a bezpłatny numer w USA to: +1 (201) 680 6578 (mogą obowiązywać podatki). Jeśli przebywasz poza USA, możesz uzyskać bezpłatny miesiąc próbny Skype, aby dzwonić na te numery.

 • Jeśli nie usłyszysz żadnych odpowiednich opcji w automatycznym menu, możesz nacisnąć 0, aby połączyć się z człowiekiem.

 • Jeśli zostaniesz poproszony o zweryfikowanie swojego adresu i mieszkasz poza Stanami Zjednoczonymi, będziesz musiał użyć kodu ISO zamiast swojego kraju. Na przykład Londyn w Wielkiej Brytanii to GB-LDN, a Barcelona w Hiszpanii to ES-B. Kody ISO swojego kraju można znaleźć na tej stronie wikipedii.

Po otrzymaniu wyciągu z konta DRS:

 • Przejdź do www.computershare.com/us.

 • Kliknij "Zaloguj się do Centrum Inwestora".

 • Kliknij "Zarejestruj się teraz".

 • Upewnij się, że wybrałeś zakładkę "Numer konta posiadacza" zamiast "Numer ubezpieczenia społecznego".

 • Wybierz opcję "Nie jestem rezydentem USA".

 • Podaj numer konta Computershare, który znajduje się na wyciągu z konta DRS (zaczyna się od "C").

 • Podaj swoje nazwisko, imię lub nazwę firmy.

 • Wprowadź nazwę posiadanych akcji (GameStop).

 • Następnie Computershare poprosi o utworzenie nazwy użytkownika, hasła i pytań zabezpieczających.

 • Po utworzeniu konta Computershare wyśle list weryfikacyjny pocztą. List zostanie dostarczony w ciągu 1 do 3 tygodni.

 • Jeśli chcesz otrzymać go wcześniej, możesz to zrobić:

  • Zadzwoń do Computershare i uiść opłatę w wysokości 30 USD, aby otrzymać kod weryfikacyjny pocztą elektroniczną w ciągu 48 godzin.

  • Europejczycy mogą poprosić o wysłanie listu z biura Computershare w Wielkiej Brytanii.

 • Numer kontaktowy GME firmy Computershare spoza USA to +800-3823-3823. Jest to bezpłatny numer, pod który można dzwonić wyłącznie z telefonów stacjonarnych w następujących krajach: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Hongkong, Węgry, Islandia, Irlandia, Izrael, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Polska, Hiszpania, Szwecja, Tajlandia i Wielka Brytania.

  • Uwaga: numer ten jest dostępny wyłącznie w godzinach od 08:00 do 14:00 (GMT). W przeciwnym razie zostaniesz przekierowany do centrali Computershare w USA bez powiadomienia.

 • W przeciwnym razie bezpłatny numer w USA to: +1 800-522-6645, a bezpłatny numer w USA to: +1 (201) 680 6578 (mogą obowiązywać podatki). Jeśli przebywasz poza USA, możesz uzyskać bezpłatny miesiąc próbny Skype, aby dzwonić na te numery.

 • Jeśli nie usłyszysz żadnych odpowiednich opcji w automatycznym menu, możesz nacisnąć 0, aby połączyć się z człowiekiem.

 • Jeśli zostaniesz poproszony o zweryfikowanie swojego adresu i mieszkasz poza Stanami Zjednoczonymi, będziesz musiał użyć kodu ISO zamiast swojego kraju. Na przykład Londyn w Wielkiej Brytanii to GB-LDN, a Barcelona w Hiszpanii to ES-B. Kody ISO swojego kraju można znaleźć na tej stronie wikipedii.

Po otrzymaniu listu z kodem weryfikacyjnym:

 • Powrót do www.computershare.com/us.

 • Kliknij "Zaloguj się do Centrum Inwestora".

 • Zaloguj się przy użyciu utworzonej nazwy użytkownika i hasła.

 • Następnie wprowadź kod weryfikacyjny.

 • Masz teraz pełny dostęp do swojego konta Computershare!

 • Kod weryfikacyjny nie jest już potrzebny.

 • Zalecamy aktywowanie weryfikacji dwuetapowej (2FA) w celu zwiększenia bezpieczeństwa konta. Można ją skonfigurować, przechodząc do: "Mój profil", a następnie "Preferencje bezpieczeństwa konta".

Formularz podatkowy W-8 BEN:

Na tym etapie ważne jest, aby najpierw zweryfikować swój status podatkowy jako osoby niebędącej obywatelem USA. Po zalogowaniu się na konto należy przejść do zakładki Mój profil, a następnie "Dane podatkowe". Przewodnik dotyczący wypełniania formularza W-8 BEN znajduje się tutaj.


Musisz wypełnić formularz W-8 BEN przed zakupem jakichkolwiek akcji za pośrednictwem Computershare lub dodać swoje dane bankowe (zwłaszcza jeśli jest to konto w dolarach amerykańskich). W przeciwnym razie zostaniesz uznany za obywatela USA.

57 wyświetleń

Comments


Jeśli masz jakieś poprawki lub znasz innych brokerów, daj nam znać za pośrednictwem strony z opiniami!

bottom of page